Vyhledávání:
Polyfunkční dům Kutná Hora „Tržnice“

Název projektu
Polyfunkční dům Kutná Hora „Tržnice“

Lokalita

Projekt se nachází v centrální části Kutné Hory, na rozhraní historického jádra – Městské památkové rezervace a novodobé zástavby solitérního (budova PVT, ČSSZ, Finančního úřadu) či sídlištního typu. Nedaleko se rovněž nalézá autobusové nádraží a velkoprodejna BILLA.

Pozemek je rohový – sevřený ulicemi Waldhauserova (příjezd na autobusové nádraží) a Sportovců (příjezdová trasa na sídliště).

 

Základní údaje

Jedná se o polyfunkční dům s 38 bytovými jednotkami – 20 bytů 3+KK, 10 bytů 2+KK, 8 bytů 1+1 a 6 prodejními jednotkami

Dům je rozdělen do 3 sekcí, 2 řadové sekce mají po 9 bytech, rohová 20 bytů. Každá sekce má samostatný vstup, schodiště i společné prostory – místnost pro kola a kočárky. Skladovací komory jsou umístěny přímo v bytech. V přízemí každé sekce se nachází 2 prodejní jednotky včetně zázemí. Výjimkou je rohová sekce, kde je navíc navržena plynová kotelna, výtah a bezbariérový přístup.

Součástí stavby jsou veškerá napojení na inženýrské sítě a přístupové komunikace a chodníky.

 

Urbanistické a architektonické řešení

Stavba polyfunkčního domu je navržena v souladu s územním plánem a vyjádřením MÚ- památkové péče v půdorysném tvaru písmene „L“, jež sleduje obě přilehlé komunikace- Waldhauserovu a Sportovců. Odsunutím celé stavby od uliční čáry byly rozšířeny chodníky a získány tak nástupní plochy pro jednopodlažní část prodejen. Přístup do vnitrobloku – parkoviště, vstupů do bytové části je navržen z klidnější ulice Sportovců.

Přístup do všech prodejen je z chodníku ulice Waldhauserovy i Sportovců. Před objektem se uvažuje se 3 stáními pro zásobování prodejen, parkování pro bytovou část ve vnitrobloku.

Novodobý charakter stavby podtrhují navržené pultové střechy malého spádu, jejichž orientace se nepravidelně střídá. Dominanci nárožní sekce i celého objektu podtrhuje zvýšení této sekce o 1 podlaží.

 

Technické vybavení

Objekt bude vytápěn ze samostatné plynové kotelny, umístěné v přízemí objektu.

Příprava TUV je uvažována centrálně z nové plynové kotelny v nepřímo ohřívaném zásobníku TUV.

Objekt bude zásobován zemním plynem.

Objekt bude vybaven vnitřními požárními hydranty s výzbrojí ve skříni. Hydranty budou umístěny na podestách v jednotlivých podlažích.

 

Využití
Obchodní prostory – variabilní uspořádání od jednoho prostoru o 880 m2 až po několik samostatných prodejních jednotek.

Obchodní prostory jsou určeny k pronájmu, byty k prodeji do osobního vlastnictví.

1NP_big_V_600_M_120.jpg2NP_big_V_600_M_120.jpgPlanek_big_V_552_M_120.jpg

 

 

Pohled_bok_big_M_120.jpg

Pohled_jih_big_M_120.jpg