Vyhledávání:
Správa nemovitostí - O nás

Správa nemovitostí je pro společnost Icbreality s.r.o. stěžejním oborem činnosti od samých počátků její existence.Tato rychle se rozvíjející oblast vyžaduje  řadu odborných znalostí a zkušeností jak ze stavebnictví, evidence a účetnictví, tak i  v právních a daňových záležitostech a činnostech běžné údržby domu. Tím vším zaměstnanci a spolupracovníci naší společnosti disponují, přesto se neustále zdokonalují, abychom byli i nadále schopni poskytovat našim zákazníkům  ty nejlepší služby.

Naše správa nemovitostí se zaměřuje zejména na komerční objekty, jako jsou nájemní domy, polyfunkční nemovitosti, administrativní budovy, a v neposlední řadě skladové a výrobní areály.

Jejím cílem je zajištění bezproblémového chodu nemovitosti, zejména péče o technický stav (zajištění revizí a servisních prohlídek dle platných norem a vyhlášek, kontrola provozu technologií objektu, servisní služby), kontrola dodávek energií a služeb vč. výběrových řízení na jejich dodavatele. Nezbytnou činností správy je také vyúčtování těchto nákladů mezi konečné spotřebitele - nájemce.

Naše  odborné znalosti a bohaté zkušenosti rádi rovněž poskytneme bytovým družstvům a společenstvím vlastníků pro správu jejich bytů a domů. Snažíme se skutečně vyjít vstříc každému novému zákazníkovi tak, aby byl s naší prací maximálně spokojený a zbavil se pocitu, že vlastnictví nemovitosti jsou pouze starosti. Vždyť proč se starat o spoustu technických a právních problémů spojených s provozem domu, když pro vás tyto záležitosti můžeme obstarat „na klíč“?

Veškeré naše služby jsou podřízeny komplexnímu servisu budov. Od převzetí spravovaného domu, zajištění povinných revizí až po pravidelné odečty a následné kontroly faktur od dodavatelů energií, vody apod.


Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Icbreality s.r.o.
Václavská 6
603 00  Brno

Mobil: +420 605 229 922
E-mail:  reality@icb.as