Vyhledávání:
Developerské projekty - O nás - Cíle

Naším cílem je efektivně zhodnotit rozvíjenou lokalitu nebo nemovitost a přizpůsobit poptávce na trhu nebo přání zákazníka. Cílem spolupráce developera je příprava a zajištění nejvýhodnějšího financování pro výstavbu nemovitostí, které bude developer stavět, v závislosti na plánovaném prodeji koncovým klientům.

Území Starého Brna
V rámci rozvojové lokality Staré Brno je naším cílem vytvořit atraktivní a prosperující část města Brna, která se stane jedním z městských center.

Tento podnikatelský záměr staví na využití zájmového území podle územního plánu města Brna a regulačního plánu.

Záměrem je postupné zcelování lokality formou nákupu nemovitostí, jejich pronajímání, údržba a zlepšování technického stavu, v návaznosti na realizaci záměrů plánovaných dle regulačního plánu městem Brnem (zejména průraz Hybešova) pak postupné nové využití podle možností stanovených územním plánem.