Search:
About Us - ICB Directory - Organizational Structure of the Company

The organizational structure of the management of the company forms the following components:

Board of Directors   Board of Trustees     
   
     
http://www.icb.as/Data/img/lide/big/ing_vladimira_chadimova.jpg

Ing. Vladimíra Chadimová,
chairwoman of the board of directors
tel.: +420 543 241 411
mobil: +420 605 229 912
e-mail: chadimova@icb.as

Renata Dočkalová,
member of the board of trustees

 

Jana Schönová,
member of the board of trustees

Růžena Plevačová
member of the board of trustees

Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, jeho postavení vyplývá z Obchodního zákoníku a stanov společnosti. Představenstvo je  řídící složkou, volenou dozorčí radou, která zajišťuje kontrolní činnost.  Jmenován je jeden předseda a dva místopředsedové společnosti.

Generální ředitel zabezpečuje vykonávání usnesení představenstva, valné hromady, dozorčí rady.   Spolu s představenstvem společnosti se podílí na významných  investičních a obchodních činnostech společnosti.  Je nadřízeným všech tří divizí společnosti.

Ředitelé divizí stejně jako generální ředitel mají výkonnou moc.  Řídí, kontrolují a  zodpovídají za práci svých podřízených.
Ředitel divize ekonomicko správní řídí  činnost účtárny, skladu, majetku, vozového parku a  kompletně  informatiky. 
Ředitel divize obchodně provozní  spravuje ubytovací zařízení , marketing, reklamu a  úsek gastronomie a zábavy a investice a obchod –popsat
Ředitel divize správy majetku zajišťuje správu nemovitostí, developerské projekty, úsek realit.