Vyhledávání:
Správa nemovitostí - Dokumenty ke stažení

Zájemcům o pronájem našich bytů a nebytových prostor předkládáme vzory nájemních smluv a předávacích protokolů k nahlédnutí a ke stažení

Smlouvy nájmy


 

Nájem bytu kvartál


Nájem bytu měsíc                                        

Nájem nebytu na dobu neurčitou 

 

Nájem nebytu na dobu určitou  

 

Nájem nemovitosti na dobu neurčitou 

 

Nájem nemovitosti na dobu určitou

 

Nájem pozemku (jeho části) na dobu neurčitou

 

Nájem pozemku (jeho části) na dobu určitou

 

Nájem stánku na dobu neurčitou 

 

Nájem stánku na dobu určitou

 

Nájem parkovacích ploch

 

Nájem movité věci

 

 

Nájem zemědělského pozemku

 

 

Dohody o spolupráci s RK 


 

Dohoda o spolupráci - prodeje
 

Dohoda o spolupráci - pronájmy
 


 

Smlouva o rezervaci


 

Smlouva o rezervaci